FANDOM


המצאה ראשונית עריכה

ההמצאה הראשונה שמורטימר בנה עוד בבית הספר היסודי היתה "המתוקה", והיא בכלל לא היתה "מתוקה". מורטימר היה שם על רוגטקה ענקית עוגות קצפת ומעיף אותן על ילדי הכיתה. לא מתוך אי-מקובלות, סתם לכיף.


המצאה גדולה עריכה

בגיל כבר יותר מאוחר מורטימר בנה מכונה שיכולה להוסיף לבקבוקים בנוסף לשתייה גם חומרי נפט ודלק. אבל היו כמה בעיות... למורטימר לא היה בקבוקים או חברה לשתייה והוא כבר נעצר ע"י ג'ימס בונד.


קוקה-קולה עריכה

כעבור 14 שנה השתחרר מורטימר מהכלא והצליח להשיג את המצעתו, לרכוש את מפעל הקוקה-קולה עד שג'ולי בונד, חברויה והעוזרת שלו עצרו אותו שוב.

3066345 sm.png

מורטימר במפעל

מחיקת יבשות עריכה

לאחר שהשתחרר מהכלא בנה פצצה שיכולה להתפוצץ ולמחוק יבשות הוא כמעט לחץ על השלט אבל הוא איבד אותו ונעצר שוב.